Autor: Bularca Georgiana Fisa de identificare_Modals, fișe de lucru