Reading exercise

Fülüp Rita Anexe Fisa-de-identificare_reading exercise (22 kB)Fisa-de-identificare_reading exercise words (21 kB)

De , Acum

Parts of a House

Autor: Sylvester Anna Anexe Fisa-de-identificare_Parts_of_a_House (128 kB)Worksheet_Parts_of_a_House (66 kB)

De , Acum

One Minute Topics

Limba engleză Autor: prof. Vulpe Mihaela Fisa de identificare_One minute topics One-minute-topics-writing-frame worksheet Anexe Fisa de identificare_One minute topics (19 kB)one-minute-topics-writing-frame worksheet (18 kB)

De , Acum

Countables and Uncountables – Consolidation

Limba engleză Autor: prof. Vulpe Mihaela Fisa de identificare_Countables and Uncountables countables-or-uncountables- worksheet 1group-sort countables-or-uncountables- worksheet 3 drawing-frame countables-or-uncountables- workshheet 2 anagram Anexe Fisa de identificare_Countables and Uncountables (19 kB)countables-or-uncountables- worksheet 1 group-sort (18 kB)countables-or-uncountables- worksheet 3 drawing-frame (17 kB)countables-or-uncountables- workshheet 2 anagram (21 kB)

De , Acum

The Ancient Olympic Games

Limba engleză Autor: prof. Vulpe Mihaela Fisa de identificare_The Ancient Olympic Games Worksheet_The Ancient Olympic Games 1 Anexe Fisa de identificare_The Ancient Olympic Games (21 kB)Worksheet_The Ancient Olympic Games 1 (16 kB)

De , Acum