Limba engleză

Autor: prof. Vulpe Mihaela

Fisa de identificare_Countables and Uncountables

countables-or-uncountables- worksheet 1group-sort

countables-or-uncountables- worksheet 3 drawing-frame

countables-or-uncountables- workshheet 2 anagram