O prezentare PPT- privind realizarea educației incluzive-care presupune crearea și funcționare unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învățământului, o prezentare prin care dorim să clarificăm concepte specifice, să menționăm principiile educației incluzive, particularități ale acestui tip de educație.,documente internaționale referitoare la educația incluzivă.

Autor: Nica Florica