Exemplu de bună practică prin exemplificarea modului de realizare a activităților integrate la grupa mare.

Autor: Bularca Elena